Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT / DISCLAIMER HRbaan B.V. doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen. Recht op inzage U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die HRbaan B.V. geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen aan HRbaan op info@hrbaan.nl of aan de functionaris gegevensbescherming op privacy@hrbaan.nl . Doel van de gegevensverzameling HRbaan B.V. kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over HRbaan B.V. of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. HRbaan B.V. zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw gegevens aangeven of u dergelijke informatie van HRbaan B.V. wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder. De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, en geslacht, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw gegevens worden direct opgeslagen in onze database waartoe enkel onze eigen medewerkers toegang hebben. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt HRbaan B.V. geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers. HRbaan B.V. verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. HRbaan B.V. registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau. Gegevensverzameling HRbaan B.V. geeft u de mogelijkheid een account aan te maken ten behoeve van onze online diensten, bijvoorbeeld nieuwsbrieven en job search agents. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf en aan HRbaan B.V. Samenwerking HRbaan en OpenHR HRbaan B.V. is een 100% dochteronderneming van Open HR Recruitment B.V. Doordat wij in een gezamenlijke backoffice werken kan er per emailadres maar 1 account worden aangemaakt. HRbaan registreert uitsluitend naam, geslacht, geboortedatum en mailadres. Andere gegevens worden door HRbaan niet geregistreerd, zelfs uw sollicitaties niet. Gegevens van kandidaten van OpenHR worden niet gebruikt door HRbaan en gegevens van accounts van HRbaan worden niet gebruikt door OpenHR, tenzij u daar zelf om vraagt. Recht op correctie U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft wijzigen en bewerken op onze door een email te zenden aan HRbaan B.V. Dit kan indien de persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor ze verwerkt zijn, onjuist zijn. Wij zijn onder andere bereikbaar via mail op info@hrbaan.nl en privacy@hrbaan.nl. Recht op verzet U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. HRbaan B.V. beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar HRbaan B.V. Recht op vergetelheid Het recht op vergetelheid houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens dienen te verwijderen. Dit is het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt, bij bezwaar van verwerking van persoonsgegevens en bij onrechtmatige verwerking. Indien u wenst gebruik te maken van uw recht op vergetelheid kunt u een e-mail sturen aan OpenHR op mailadres op info@hrbaan.nl en privacy@hrbaan.nl. Recht op dataportabiliteit U heeft het recht de persoonsgegevens te ontvangen die wij bij Open HR van u hebben verwerkt. Ik ga akkoord met deze voorwaarden Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling en het privacy beleid van HRbaan B.V. Veranderingen in het Privacy Beleid/Ethische gedragscode Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben. Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid. Als u vragen heeft over het privacy beleid van HRbaan B.V., stuurt u dan een e-mail naar info@hrbaan.nl Disclaimer De informatie op www.HRbaan.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van HRbaan B.V. HRbaan B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.HRbaan.nl .Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. HRbaan B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.HRbaan.nl . Het is mogelijk dat via de internetsite van HRbaan B.V. toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden HRbaan B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.Mijn nieuwe item

Contact

Happy to help. Onze recruitment adviseurs helpen je graag. Je kunt ons elke werkdag bereiken van 8.30 tot 17.30. Je kan ons bellen, mailen of appen.

In onze online portal kun je 24/7 HR jobs invoeren. Je bekijkt hier ook je statistieken en data en je beheert jouw eigen gegevens.

HRbaan

Utrechtseweg 310 - gebouw B18
6812AR Arnhem

Telefoon:
E-mail:
WhatsApp:
HRbaan gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close