Prinsjesdag: wat zijn de belangrijkste veranderingen op HR vlak?

Door: Britt Dekker 22-9-2022

Categorieën
:
Actie,

blog_image:article_openhr_1663852207632c5eaf70dbb.jpg:end_blog_image

Wij nemen je er graag in mee. Afgelopen dinsdag zijn diverse plannen aangekondigd. Voor jou als HR professional is het belangrijk om van deze onderstaande punten op de hoogte te zijn!

1. Stijging van het minimumloon met 10%
Per 1 januari 2023 wordt het minimumloon met 10% verhoogd. De gedachte hierachter: werk moet (meer) lonen. In de normale situatie stijgt het minimumloon, maar nu is er gekozen voor een grotere verhoging. De stijgende energiekosten en inflatie spelen hierin een rol. Ook de hieraan gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, stijgen mee.

2. De reiskosten gaan omhoog
De onbelaste reiskosten worden verhoogd. De standaardvergoeding is 19 cent / km, maar dit dekt de reiskosten niet in verband met de stijgende benzinekosten. De standaardvergoeding zal per 1 januari 2023 uitkomen op 21 cent / km. Per 1 januari 2024 is er nogmaals een verhoging, namelijk naar 22 cent / km.

3. De thuiswerkvergoeding stijgt met €0,13
Per 1 januari 2023 zal de fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding van €2,- naar €2,13 gaan. Deze stijging is bepaald op basis van indexatie, waardoor dus geen rekening gehouden worden met bijvoorbeeld de gestegen gasprijzen. Het kabinet heeft er ondanks dat, niet voor gekozen om deze stijging groter te maken.

4. De 30%-regeling wordt beperkt
Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken kunnen op dit moment maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. Deze regeling wordt beperkt en gemaximeerd op de Balkenendenorm. De 30% regeling mag vanaf 2024 t/m dat bedrag worden toegepast. De grootverdieners zullen vanaf 2024 dus geen gebruik meer kunnen maken van de 30% regeling.

5. Arbeidskorting stijgt, de inkomstenbelasting daalt
Voor de werkenden zal de inkomstenbelasting dalen en de arbeidskorting stijgen, zodat werken meer loont. Dit betekent dat werknemers meer geld overhouden onder de streep. Dit is een van de vele maatregelen die worden genomen om de koopkracht te stimuleren, omdat alles duurder is geworden.

6. Vergoeding van de kinderopvang in 2025 naar 96%
Om de kinderopvang betaalbaarder en eenvoudiger te maken, is het kinderopvangstelsel herzien. De overheid wil het meer uren werken stimuleren, hierdoor worden in de loop van deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel vergoed.