Open hiring: onbekend terrein

Door: Patrick Berden 3-5-2022

Categorieën
:
Blog,

blog_image:article_openhr_1666685436635799fce246c.jpg:end_blog_imageErgens gaan werken zonder eerst op gesprek te komen, dat is open hiring. Ook wel gezien als de nieuwe manier van solliciteren. In Nederland is open hiring nog niet zo populair. Toch maken steeds meer werkgevers gebruik van open hiring om mensen aan te nemen.

Wij zijn als mensen gewend om in hokjes te denken en iedereen doet daar bewust of onbewust wel eens aan mee. Helaas komen hierdoor groepen mensen op de reservebank terecht en krijgen ze geen eerlijke kans in de maatschappij.
Door mensen zonder sollicitatiegesprek aan te nemen, ongeacht ervaring of achtergrond, word je gedwongen om de mens ‘achter’ het hokje te zien. Open hiring kan dus echt levens veranderen.

Nog twee andere voordelen van open hiring zijn:

Hoe werkt open hiring?

  1. Je stelt de vacature open voor iedereen en dan ook écht voor iedereen.
  2. Wanneer een kandidaat zicht aanmeldt, komt diegene op een wachtlijst te staan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt ;).
  3. Zodra de kandidaat is aangenomen, wordt deze gezien en behandeld als een volwaardige collega met de intentie een duurzame arbeidsrelatie aan te gaan.
  4. Na een tijdje kijk je samen met de nieuwe werknemer of de functie ook echt iets is voor die persoon. Blijkt dat dit niet zo is , dan kan je terugvallen op de wachtlijst van aangemelde kandidaten.

Wil je meer weten? Op de website openhiring.nl vind je meer informatie en een overzicht met bedrijven die aan open hiring doen.