De belangrijkste punten uit het coalitieakkoord van Rutte IV voor HR

Door: Mark Hoenselaar 29-12-2021

Categorieën
:
Blog,

blog_image:article_openhr_164076775661cc210c59556.jpg:end_blog_image

(BRON: Securex Nederland)

We hebben er lang op moeten wachten, 209 dagen om precies te zijn. Maar het Coalitieakkoord is er. De VVD, D66, CDA en CU gaan de samenwerking met elkaar aan. Het akkoord heeft de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Met het coalitieakkoord wil het nieuwe kabinet grote thema’s aanpakken: klimaatverandering, de stikstofcrisis, de woningnood en de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er plannen voor het vergroten van de kansengelijkheid, het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van bestaanszekerheid door een gelijkere arbeidsmarkt te creëren en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart doormiddel van onderwijs, innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

Grote hervormingen
In het coalitieakkoord wordt geconstateerd dat de kloof op de arbeidsmarkt is toegenomen en het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat 28% van de bevolking financieel kwetsbaar is. Daarom wil het nieuwe kabinet grote hervormingen doorvoeren. Het doel is om bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens te versterken en de lasten te verlagen.

Werken en werkgeverschap moet aantrekkelijk blijven. Zodat ons welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden.

Belasting, inkomen en toeslagen

Helderheid voor zelfstandigen

Werkgelegenheid stimuleren

Ziekte, zorg en re-integratie

Zorg, emancipatie en het bestrijden van discriminatie

Stages en een leven lang leren