Strategisch Adviseur HR

Locatie:Purmerend
Werkgever: Prinsenstichting
Publicatie:02.01.2019

Organisatie

Organisatie
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij staan de wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt centraal. Verdeeld over acht regio’s in Zaanstreek/Waterland, kijken 1200 medewerkers en 400 vrijwilligers dagelijks naar wat wel kan, zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Naast de acht regio’s kent de organisatie een expertisecentrum Zodiak en worden de regio’s ondersteund door een aantal ondersteunende diensten (Facilitair, Bedrijfsvoering, HR, ICT en Communicatie). Prinsenstichting is een van de werkmaatschappijen die deel uitmaken van Stichting De Opbouw. Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd.

Context
Prinsenstichting is een ondernemende organisatie met een hoog ambitieniveau waarin het nemen van initiatief en het werken aan persoonlijke- en organisatieontwikkeling wordt gestimuleerd.

Binnen Prinsenstichting staat de cliënt centraal en daar ligt dan ook de regie. Om die reden heeft men de verantwoordelijkheid voor het organiseren van die zorg zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Uitgaande van de driehoek cliënt, ouder/verwant en medewerker.

In de driehoek cliënt, ouder/verwant, Prinsenstichting is het de zorgprofessional die namens Prinsenstichting participeert. Daar ligt dan ook de regie. Om die reden werken binnen Prinsenstichting zelforganiserende teams met een grote mate van autonomie. Al diegenen daar omheen, zijn ondersteunend aan deze teams. Een andere belangrijke ontwikkeling waarop men heeft ingezet is het zo “regelarm” mogelijk organiseren. Daarbij wordt kritisch gekeken naar wat het nut en de noodzaak is van de door de organisatie opgestelde regels.

Prinsenstichting heeft de volgende strategische uitgangspunten voor de komende jaren gedefinieerd:

 • Prinsenstichting is een instelling voor VG-zorg.
 • Prinsenstichting biedt hulp en zorg aan mensen met een complexe zorgvraag. Dat legitimeert de aanwezigheid van Zodiak als expertisecentrum.
 • Het kerngebied van Prinsenstichting is Zaanstreek/Waterland. Binnen dit gebied wordt naast zorg in het kader van de WLZ ook zorg geboden aan cliënten via de jeugdwet en de WMO. Buiten dit gebied bieden we uitsluitend zorg in het kader van de WLZ en jeugdzorg.


Daarnaast is er de verbinding met thought leadership; we zijn expert op ons vakgebied, lokaal/regionaal een kennisleider. Om die reden zeggen we ook geen “nee” als zich een complexe zorgvraag voordoet.

Functieomschrijving Strategisch Adviseur HR

De functie
Als ervaren HR-professional vertaal je bovenstaande ontwikkelingen en strategische doelstellingen naar een heldere HR-visie en strategie. Hierbij heb je onder andere aandacht voor het leiderschap en de cultuur binnen de organisatie, het functioneren van teams en de ontwikkeling van medewerkers. Maar ook zaken als goed werkgeverschap en inspelen op de arbeidsmarktontwikkelingen staan hoog op je agenda. Daarbij analyseer en adviseer je niet alleen over de te nemen stappen, maar lever je ook een concrete bijdrage aan duurzame oplossingen.

Als strategische sparringpartner van de directeur en de regiomanagers, van nature denkend en handelend vanuit de dienstverlening van de organisatie, lever je een proactieve bijdrage aan de realisatie van de ambities van de organisatie. Je spiegelt proactief en bent duidelijk in je advies. Houdt de regie en stelt heldere doelen op de ingezette acties. Je denkt in kansen en schakelt in je rol soepel op inhoud en proces. Ook breng je pragmatisme en creativiteit in je aanpak.

Je bent gewend ondernemend te acteren en weet te laveren tussen de verschillende belangen. Door aan de voorkant afstemming te zoeken met je collega’s van de andere ondersteunende diensten, lever je een integraal advies aan directie en management. Naast het inbrengen van nieuwe initiatieven vanuit een frisse blik op HR en zicht op externe ontwikkelingen, zorg je, samen met je HR-collega’s, voor implementatie en borging van nieuw beleid.

Samen met de collega’s binnen HR werk je als teamplayer, coach en inspirator aan de verdere ontwikkeling van een toekomstgerichte HR-strategie en uitvoering. De basisdienstverlening op orde, klant- en oplossingsgericht en handelend vanuit de klantvraag, met ruimte voor zelforganisatie. Je stimuleert daarbij eigenaarschap, samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheid en zelforganisatie. Je schept heldere kaders en geeft richting. Je hebt daarbij oog voor verbeteringen die nodig zijn op proces- en systeemniveau.

De uitdaging
Uitdagende opdracht binnen een organisatie met lef en met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Als strategisch HR-adviseur vorm je de schakel tussen de organisatie en HR en ondersteun je Prinsenstichting bij de realisatie van haar doelstellingen, vanuit persoonlijkheid en ervaring met HR en organisatieverandering, op basis van natuurlijk gezag.

Functievereisten Strategisch Adviseur HR

Functie-eisen
Wij vragen een strategisch HR-adviseur die:

 • beschikt over hbo+ opleiding, op het gebeid van HR en met aantoonbare ervaring met veranderkundige vraagstukken;
 • beschikt over ervaring binnen dienstverlenende organisaties met professionals;
 • inzicht heeft in voor de VG-sector relevante maatschappelijke, bestuurlijke, arbeidsmarkt en organisatorische ontwikkelingen;
 • ervaring heeft met het begeleiden van HR-professionals;
 • ervaring heeft met cultuur- en leiderschapstrajecten;
 • in staat is verbanden te leggen en regie te voeren;
 • gevoel heeft voor verhouding binnen een dynamische complexe omgeving.


Competenties
Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk te beschikken over de volgende competenties:

 • Samenwerkingsgericht en relativerend met humor.
 • Benaderbaar en enthousiasmerend.
 • Natuurlijk overwicht en autonoom.
 • Regie en implementatiekracht.
 • Coachend en faciliterend.
 • Stevig maar altijd vanuit verbinding.
 • Creatief en inventief met lef.
 • In staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen.
 • Communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.

Aanvullende informatie

Aanbod
Het betreft een fulltime dienstverband. De functie is ingeschaald in schaal 65 van de cao voor Gehandicaptenzorg.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Een assessment maakt eventueel onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 043-321 96 07.

Solliciteren
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 28 januari 2019, via het online sollicitatieformulier. Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

in

Purmerend

Werkgever

Prinsenstichting

Contactpersoon

HRbaan noreply

Meer details
Match criteria
Provincie
 • Noord Holland
Dienstverband
 • Fulltime
Ervaring
 • 1-5 jaar
Functies
 • HR adviseur
Opleidingsniveau
 • HBO
Maak een vacature alert
Copyright © 2019 HRbaan   |  Sitemap   |  Privacy statement   |  Algemene voorwaarden
HRbaan gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.